Giới thiệu FxBlog

Chào các bạn Forex Trader!
Đây là Blog chuyên viết về thị trường Forex, các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giao dịch Vàng - Forex. Các kiến thức trên trang chủ yếu tích lũy từ kinh nghiệm của tác giả.
About the Author:

Giao dịch: Forex (các cặp như EURUSD,GBPUSD) và Gold (Xauusd)
Trường phái: Price Action + Momentum Trading
Thâm niên: Hơn 4 năm lăn lộn trên thương trường Forex

* Liên hệ : (Nick Yahoo! Fx.dragon)
Hotline tư vấn Forex miễn phí: 0165.239.2317
Chia sẻ bài viết :
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TẠI SÀN FOREX.COM UK

https://secure.efxnow.com/NewOLS_GCUK_EN/applyforex.aspx?start=n86010&BC=MQUV&IBC=LEDU&SIBC=LEDU

IB Phuong Le Duy acts as Introducing Broker/Intermediary to GAIN Global Markets Inc. Your account is held and maintained at GAIN Global Markets Inc. who acts as clearing agent and counterparty to your trades.
FOREX.com is licensed with the Cayman Islands Monetary Authority, SIBL No. 25033
I receive a rebate from your real trading transaction.

Blog chuyên đề kiến thức Forex - Kinh doanh ngoại hối - Spot trading.
Liên kết website : Cộng đồng FX Việt Blog Forex - By PhuongLe - DMCA.com - Forex, CFDs and other leveraged trading involves significant risk of loss. It is not suitable for all investors. You should make sure you understand the risks involved and seek independent advice if necessary.